PLENDE
System IAS

Opracowanie systemu zarządzania projektem IAS zakończone

LinkedIn
Facebook
Twitter

31 maja 2021 r. Dział Badań i Rozwoju WPIP zakończył prace badawcze w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania projektem, budową, eksploatacją i rozwojem Inteligentnego Autonomicznego Środowiska (IAS)”. Badania rozpoczęły się w 2018 r. pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński z Politechniki Poznańskiej. Zespół tworzyli naukowcy z Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, naukowcy i informatycy z firmy Atomscript oraz oczywiście pracownicy WPIP
Projektem zarządzał kierownik mgr inż. Janusz Rajewski z działu Badań i Rozwoju pod nadzorem dr. inż. Mirosława Kruszyńskiego, Dyrektora Działu, który mającego jednocześnie swój twórczy, naukowy wkład w zawartość merytoryczną projektu.

System zarządzania IAS umożliwia:

  • zarządzanie całym cyklem życia budynku od koncepcji, poprzez projektowanie, budowę, eksploatację i rozwój po końcową utylizację, minimalizując koszt całego cyklu życia obiektu,
  • poprzez autorski system MeatBMS zdalne, kompleksowe sterowanie automatyką budynkową w celu optymalizacji kosztów użytkowania obiektu, zachowania komfortu i minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,
  • wdrożenie systemu MetaBMS bez konieczności zatrudnienia przez naszych klientów pracowników obsługujących.

W Systemie Zarządzania IAS opisano wszystkie niezbędne funkcje i procesy, które mogą (powinny) wystąpić przy realizacji kompleksowej, holistycznej usługi powstania od koncepcji do zarządzania zrealizowanym obiektem przez WPIP

Zdefiniowano komórki organizacyjne odpowiedzialne za nadzór, realizację i kontrolę poszczególnych zadań. W efekcie powstało tzw. drzewo funkcji. Tak opisane procesy następnie zostały zmapowane.

System komputerowy IAS zwiera w sobie narzędzia wspomagając zarządzanie:
• Analiza SWOT/TOWS
• Zarządzanie przez cele z elementami kreowania strategicznej karty wyników
• Kaizen – system ciągłego doskonalenia
• QFD – wspierająca jakość rozwiązań projektowych IAS
• FMEA – prowadząca do eliminacji błędów we wszystkich fazach cyklu życia IAS

Ważnym elementem systemu jest moduł eksploatacji ułatwiający zarządzanie dowolną ilością zrealizowanych obiektów.

Sterowanie i kontrola dowolnej automatyki budynkowej poprzez MetaBMS pozostawia inteligentnym obiektom niezbędną autonomię.
Po zakończeniu procedury rozliczenia projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpimy do trzyletniego okresu wdrożenia systemu, dowodząc, że przynosi on firmom wymierne korzyści.

 

 

Co możemy wybudować
dla Ciebie?

Powiedz nam o swoich potrzebach
a my znajdziemy najlepsze rozwiązania.