PLENDE

Spółka WPIP Sp. z o.o. Sp. K. została przekształcona w WPIP Construction Sp. z o.o.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Informujemy, że 2.10.2023 r. spółka WPIP Sp. z o.o. Sp. K. została przekształcona w WPIP Construction Sp. z o.o. Nowym prezesem zarządu został dr inż. Janusz Signetzki, a członkiem zarządu – Marek Mielnik.

Zmiany są związane z wdrażaniem nowej strategii, zakładającej powstanie Grupy Kapitałowej WPIP. W jej strukturach znajdzie się m.in. WPIP Construction (projektant i generalny wykonawca) oraz spółki realizujące inwestycje w OZE, nowoczesne kompleksy mieszkaniowe, biurowe i usługowe, a także dostarczające ekologiczne, energooszczędne i innowacyjne rozwiązania dla biznesu.

Funkcję nadrzędną w Grupie będzie pełniła spółka WPIP S.A., odpowiedzialna m.in. za jej długoterminowy rozwój. Prezesem zarządu został właściciel WPIP Construction Sp. z o.o. Dariusz Stasik.

Dr inż. Janusz Signetzki, prezes zarządu WPIP Construction Sp. z o.o., ukończył budownictwo na Politechnice Poznańskiej oraz zarządzenie na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Posiada uprawnienia budowlane. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (obszar badawczy: konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych). Z WPIP jest związany od 1999 r., gdzie od 2009 do 2023 r. piastował stanowisko wiceprezesa zarządu.

Marek Mielnik, członek zarządu WPIP Construction Sp. z o.o.,  jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na kierunku architektura i urbanistyka oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: socjologia). Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. W firmą WPIP związany od 2011 r., pełniąc m.in. funkcję kierownika pracowni projektowej, następnie objął stanowisko jej dyrektora.

Spółka WPIP Sp. z o.o. Sp. K. została przekształcona w WPIP Construction Sp. z o.o.

Co możemy wybudować
dla Ciebie?

Powiedz nam o swoich potrzebach
a my znajdziemy najlepsze rozwiązania.