PLENDE
Podpisanie porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

WPIP oraz poznański Zespół Szkół Przyrodniczych będą razem współpracować

LinkedIn
Facebook
Twitter

Razem z Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu podpisaliśmy porozumienie, w ramach którego przewidywane jest m.in. współtworzenie programów stażowych, konsultacje istniejących programów nauczania obejmujące ideę zrównoważonego budownictwa udzielane przez ekspertów naszej firmy oraz ich udział w zajęciach praktycznych organizowanych przez placówkę oświatową.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Andrzeja Kabacińskiego, dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu oraz dr. Janusza Signetzkiego, wiceprezesa zarządu WPIP.

Przewiduje ono m.in. wsparcie merytoryczne ekspertów naszej firmy poprzez konsultacje istniejących programów nauczania związanych z ideą zrównoważonego budownictwa. Ze szkołą mają współpracować pracownicy WPIP zajmujący się tematyką odnawialnych źródeł energii, m.in. prowadząc zajęcia praktyczne. Dzięki porozumieniu, na bazie ciekawych projektów realizowanych w firmie, mogą powstać prace zaliczeniowe. Obie strony zadeklarowały ponadto możliwość tworzenia wspólnych programów stażowych. Dzięki temu uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu będą mogli zdobywać praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

–  Będąc generalnym wykonawcą i projektantem, który działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i promuje wśród inwestorów stosowanie tzw. zielonych rozwiązań, partnerstwo z podmiotami takimi jak Zespół Szkół Przyrodniczych jest dla nas czymś naturalnymmówi Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu WPIP. – Cieszymy się, że swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie będziemy mogli wykorzystać podczas pracy z młodzieżą.

 –  Współpraca Zespołu Szkół Przyrodniczych z tak profesjonalnym, rzetelnym i wiarygodnym partnerem, pozwoli nam na fachowe przygotowanie uczniów w kwestiach zawodowych – dodaje Andrzej Kabaciński, dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. – Pragnę jednocześnie wyrazić nadzieję na to, że relacje partnerskie przyczynią się do dalszego rozwoju oraz obopólnych korzyści. Czas ten będzie dla wszystkich ważnym etapem i ciekawym wyzwaniem. Mam nadzieję, że wspólne działania pozwolą nam na rozwój zawodowy naszych uczniów i przyszłych dobrych fachowców.

Co możemy wybudować
dla Ciebie?

Powiedz nam o swoich potrzebach
a my znajdziemy najlepsze rozwiązania.