PLENDE

Zarządzanie relacjami z interesariuszami w projektach budowlanych

LinkedIn
Facebook
Twitter

Autorzy: dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Anna Rogala,  dr Janusz Signetzki, dr hab. Marek Zieliński

Artykuł ukazał się w piśmie Builder Science 2, 2022, przejdź

 

Abstrakt

Rozważania dotyczące zarządzania relacjami z interesariuszami pojawiają się w literaturze polsko- i obcojęzycznej od wielu lat. Relacje są przedmiotem badań oraz dociekań zarówno ośrodków akademickich, jak i środowisk praktyków działających głównie na rynkach business-to-business (B2B). Jednak stosunkowo rzadko rozważania te dotyczą rynku usług budowlanych. Tymczasem ze względu na swoje uwarunkowania wymaga on szczególnego podejścia do zarządzania relacjami zachodzącymi między przedsiębiorstwem budowlanym i jego interesariuszami w trakcie realizacji projektu budowlanego. Celem niniejszego artykułu jest analiza wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami branży budowlanej w kontekście zarządzania relacjami z interesariuszami oraz wskazanie działań, jakie mogą być podejmowane w tym obszarze. W artykule przedstawiono koncepcję interesariuszy na gruncie zarządzania z uwzględnieniem jej najważniejszych aspektów. Następnie przeanalizowano kluczowe aspekty projektów budowlanych i rozpatrzono interesariuszy takich projektów. W kolejnej części tekstu przedstawiono procesy, jakie mogą być uruchomione w przedsiębiorstwach budowlanych w ramach zarządzania relacjami z interesariuszami. Procesy te dotyczą interesariuszy zewnętrznych oraz wewnętrznych, w każdym przypadku przedstawiono działania w ramach procesu i spodziewane efekty. Artykuł wieńczą implikacje zarządcze.

Co możemy wybudować
dla Ciebie?

Powiedz nam o swoich potrzebach
a my znajdziemy najlepsze rozwiązania.