Compliance w naszej organizacji

Kultura organizacyjna ma olbrzymie znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem. W W.P.I.P. przykładamy bardzo dużą wagę do etyki oraz społecznej odpowiedzialności w zakresie uczciwych praktyk biznesowych. Od lat staramy się tworzyć przyjazną i etyczną kulturę w firmie. Dążymy do tego, by wspólnie budować określony system wartości, stawiać jasne oczekiwania oraz kształtować w organizacji określone postawy.

Compliance doskonale wspiera ten model, wpływając na kształt kultury organizacyjnej oraz pomaga odnaleźć się pracownikom w zasadach przyjętych w organizacji.

Wdrażając System Compliance nie tylko zapobiegamy stratom finansowym czy wizerunkowym, ale też – co niezwykle ważne z osobistej perspektywy pracownika – sprzyjamy tworzeniu przyjaznej atmosfery pracy.

Działamy w oparciu o wysokie standardy etyczne zgodne z naszymi wartościami.

Jeśli chciałbyś zgłosić podejrzenie naruszeń Kodeksu Etyki przez W.P.I.P. lub jeżeli uważasz, że w naszej spółce wystąpiły nieprawidłowości i złe praktyki, zgłoś nam to jawnie lub anonimowo. 

Możesz to zrobić elektronicznie na adres [email protected] lub listownie na adres spółki, z dopiskiem „Compliance Officer”.