WPIP S.A. WPIP Construction WPIP Green Energy WPIP Development WPIP Smart Solutions Powrót do grupy
menu_image

Skontaktuj się z nami!

Dotacje

Projekt zrealizowany w okresie

01.10.2011 – 30.09.2015

“Stworzenie innowacyjnej technologii budowy obiektów przemysłowych typu ZEOZ (zeroemisyjny obiekt zrównoważony)”

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii łączącej technologie budowania obiektów przemysłowych typu ZEB w wersji zero emisyjnej z założeniami budownictwa zrównoważonego będącego efektem prac badawczo-rozwojowych firmy nakierowanych na rozwiązanie konkretnych problemów pojawiających się w branży budowlanej.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:

Projekt zrealizowany w okresie

01.03.2013 – 28.02.2014

„Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy W.P.I.P., a jego partnerami biznesowymi”

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Realizacja projektu pozwoliła wdrożyć do użytkowania innowacyjny system pozwalający zintegrować procesy jakie wykonywane są obecnie z partnerami Wnioskodawcy. Nastąpiła automatyzacja na poziomie 13 procesów biznesowych. Istotą projektu było stworzenie i wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami. Inwestycja w znaczący sposób zmieniła dotychczasowy proces organizacyjny oraz usprawniła realizację procesów biznesowych pomiędzy WPIP, a współpracującymi przedsiębiorstwami. Współpraca z partnerami dzięki wdrożonemu systemowi ma charakter innowacyjny, umożliwia bardziej efektywną i mniej czasochłonną współpracę z korzyścią dla obu stron. Procesy biznesowe zachodzące między przedsiębiorstwami zostały uproszczone i skrócone w czasie. Zastosowanie systemu umożliwiło współpracę z wieloma podmiotami jednocześnie, co ma wymierny efekt w postaci zwiększonych obrotów wszystkich współpracujących przedsiębiorstw oraz spadku kosztów prowadzenia działalności.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:

Projekt zrealizowany w okresie

01.07.2018– 31.05.2021

„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania projektem, budową, eksploatacją i rozwojem Inteligentnego Autonomicznego Środowiska (IAS)”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 
2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1.

Cele projektu: realizacja prac badawczych umożliwiających wdrożenie na rynek innowacyjnej, ulepszonej usługi Systemu zarządzania projektowaniem, budową, eksploatacją i rozwojem Inteligentnego Autonomicznego Środowiska (IAS).

Planowane efekty projektu

Holistyczny System Zarządzania cyklem życia Inteligentnego Autonomicznego Środowiska

Wartość projektu

5 721 084,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3 412 711,20 PLN

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:

mgr inż. Janusz Rajewski

Kierownik Zarządzający Projektem

+48 61 875 76 05 w. 168

Co możemy dla Ciebie zaprojektować lub wybudować?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

kontakt