Nagrody i wyróżnienia

2020 TopBuilder

Nagroda TopBuilder jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na polskim rynku budowlanym. Przyznawana jest za najwyższej jakości produkty, nowości i innowacje, w tym rozwiązania materiałowe, technologiczne oraz konstrukcyjne, za usługi i przedsięwzięcia dedykowane branży oraz inwestycje budowlane wyróżniające się wysoką jakością projektowanej architektury i w których zastosowano nowoczesne rozwiązania. 

Siedziba firmy W.P.I.P. w Jasinie – Smart Building Center została nagrodzona TopBuilderem 2020 w kategorii inwestycje.

Buduj Bezpiecznie 2019

Realizacja budowy dla firmy Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. zdobyła I miejsce w Polsce w konkursie “Buduj Bezpiecznie 2019” Państwowej Inspekcji Pracy. Inwestycja prowadzona przez W.P.I.P. znalazła się w gronie 16 laureatów wojewódzkich, a ostatecznie została uhonorowana na szczeblu centralnym wraz z dwiema innymi realizacjami. Był to pierwszy ogólnopolski finał tego konkursu, który organizowany jest od 2002 roku. Wcześniej nagradzano wykonawców robót budowalnych na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Konkurs “Buduj Bezpiecznie” Okręgowych Inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy

2018 – wyróżnienie za realizację w Środzie Śląskiej dla firmy BASF (II etap)

2017 – II miejsce za realizację w Pokrzywnie dla firmy ROMEX 

2016 – I miejsce w konkursie za realizację w Starczanowie dla firmy RICOR

2014 – I miejsce w konkursie za realizację w Hucie Szklanej dla firmy THULE

2013 – I miejsce w konkursie w Środzie Śląskiej dla firmy BASF (I etap)

Nagrody

Gazele Biznesu

Gazele Biznesu to jeden z najpopularniejszych rankingów małych i średnich firm w Polsce, organizowany nieprzerwanie od 2000 r. przez „Puls Biznesu”. Ranking bazuje na wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu jest poświadczeniem dla małych i średnich firm, że o dynamicznym rozwija, ale jest także transparentna.

2018 – 7. miejsce w Wielkopolsce i 22. w Polsce

2009 – 4. miejsce w Wielkopolsce

Firma Rodzinna Roku - Wyróżnienie Specjalne 2018

Konkurs organizowany przez Instytut Biznesu Rodzinnego ma na celu docenienie firm rodzinnych, które od  lat prowadzą biznes w  oparciu o  wartości i  zaangażowanie społeczne. Konkurs Firma Rodzinna Roku – kreator odpowiedzialności biznesowej i  społecznej ma na celu wyłonienie i  promocję tych wyjątkowych przedsiębiorstw. Co roku Kapituła Konkursowa, składająca się z  wybitnych ludzi świata nauki i  biznesu, ocenia działalność i  debatuje nad  wyborem Laureata Konkursu – Firmy Rodzinnej Roku.

Najlepszy Pracodawca w ramach programu AON Hewitt – 2016 i 2017

Program Aon Best Employers to największe i najbardziej obiektywne badanie oraz diagnoza organizacji pod kątem zaangażowania pracowników w Polsce. Do 2018 roku w trakcie 13 edycji przebadano ponad 570 000 tysięcy pracowników z firm o różnej skali działalności i zatrudnienia. Kryteria oceny to wartości czterech wskaźników: zaangażowanie pracowników, angażujące przywództwo, kultura wysokich wyników, wiarygodna marka pracodawcy.
Firma otrzymuje tytuł Najlepszego Pracodawcy, gdy wszystkie indeksy angażującego środowiska pracy znajdują się na odpowiednio wysokim poziomie wyznaczonym przez metodologię badania.

Certyfikat Wiarygodny Partner w Biznesie – XVII edycja

Program realizowany przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu, pod patronatem Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

http://www.bpgic.pl/laureaci-edycji/xviii-edycja

Co możemy wybudować
dla Ciebie?

Powiedz nam o swoich potrzebach
a my znajdziemy najlepsze rozwiązania.