Smart Building Center

JEDEN Z NAJBARDZIEJ SMART BUDYNKÓW NA ŚWIECIE

Smart Building Center – naszą siedzibę, zbudowaliśmy w 2015 roku jako unikalny na mapie Polski i pierwszy w tej części Europy prototypowy obiekt biurowo-produkcyjny, wyznaczając nowy kierunek w tworzeniu nowoczesnych przestrzeni opartych na zrównoważonym rozwoju. Jego rangę wśród najbardziej innowacyjnych budynków na świecie potwierdza przyznany certyfikat LEED® o najwyższym standardzie Platinum oraz certyfikat WELL Building Standard (Silver). W roku 2020 rozpoczęliśmy proces kolejnej certyfikacji, którą jest Planet Friendly Certificate, określający m.in. standardy obiektów przyjaznych człowiekowi i środowisku.

Smart Building Center został zaprojektowany w oparciu o założenia zupełnie nowej, pionierskiej koncepcji budowy obiektów przemysłowych typu SMART. Powstanie budynku poprzedził proces badawczy prowadzony we współpracy z Politechniką Poznańską i Instytutem Elektroenergetyki, który dał podstawę do stworzenia technologii budowania obiektów łączących rozwiązania inteligentnego budownictwa i ochrony środowiska, z ideą obiektów zeroenergetycznych i zeroemisyjnych. Nowy wzorzec zapewnia komfortowe i zdrowe warunki pracy i bezpieczeństwo energetyczne na wiele lat.

Smart Building Center
Smart Building Center
Smart Building Center

Zeroenergetyczny obiekt składa się z budynku biurowego o powierzchni 2.300 m2 i hali montażowej – 2.000 m2. Jest wyposażony w szereg zrównoważonych rozwiązań, którymi zarządza automatyka budynkowa tzw. BMS (Building Management System). W efekcie podczas użytkowania całego obiekt oszczędzane są znaczne ilości energii i wody oraz wydziela się mniej CO2 przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowników.

smart building

W roku 2020 budynek Smart Building Center został wyróżniony nagrodą TopBuilder 2020. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym. Nagroda za najwyższej jakości produkty, nowości i innowacje, w tym rozwiązania materiałowe, technologiczne oraz konstrukcyjne, za usługi i przedsięwzięcia dedykowane branży oraz inwestycje budowlane wyróżniające się wysoką jakością projektowanej architektury i w których zastosowano nowoczesne rozwiązania.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie SMART BUILDING CENTER JASIN K/POZNANIA – SHOWROOM I SIEDZIBA WPIP

Smart Building Center

INTELIGENTNA AUTOMATYKA

Za zarządzanie i monitoring budynku odpowiada Building Management System (BMS), który jednocześnie gromadzi i przetwarza w każdej sekundzie ponad tysiąc zmiennych. Każda z nich jest istotna w procesie sterowania systemem. BMS reaguje na różne złożone procesy meteorologiczne, takie jak temperatura na zewnątrz, prędkość wiatru, opady, pora dnia czy wartość nasłonecznienia.

Ponadto budynek dostosowany jest do trybu pracy osób w nim przebywających, uwzględniając dzień tygodnia i stężenie dwutlenku węgła wewnątrz budynku. A zatem, budynek dostosowuje się do warunków klimatycznych panujących na zewnątrz, potrzeb energetycznych obiektu, osób w nim przebywających i sposobu użytkowania obiektu. Dzięki pozyskanym danym, w budynku cały czas odbywa się optymalizacja funkcjonalności, które bezpośrednio przekładają się na wzrost komfortu pracy i produktywności pracowników oraz oszczędności użytkowania.

Koszty zużycia energii konwencjonalnej w budynku zostały zmniejszone o ponad 50% w porównaniu do standardowego budynku tej klasy. Jest to efekt skutecznego i inteligentnego zarządzania obiektem przez system BMS i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pozyskiwanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu z odnawialnych, czystych źródeł skutkuje prawie zerową emisyjnością gazów cieplarnianych, w tym znacznym obniżeniem produkcji CO2.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Smart Building Center jest w głównej mierze zaopatrywany w energię elektryczną pochodząca od słońca. Energia produkowana jest za pomocą paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu hali produkcyjnej. W celu uzyskania kompensacji energetycznej, system został podłączony do sieci miejskiej. W okresach produkcji nadwyżki, energia elektryczna jest sprzedawana do sieci.

W obiekcie zastosowano automatyczną regulację sztucznego oświetlenia do ilości naturalnego światła i ruchu osób w nim przebywających. Dzięki temu obniżono zużycie energii elektrycznej o 28% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Smart Building Center
Smart Building Center
Smart Building Center

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE

Dla odpowiedniej wydajności budynku zastosowano Inteligentny System Grzewczy (ISG), gwarantujący blisko zerową emisję C02 do atmosfery i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym ciepło i chłodzenie z gruntu i powietrza. Na dachu umieszczone zostały kolektory słoneczne, z których pozyskiwana jest energia do ogrzewania wody użytkowej. W miesiącach dużego nasłonecznienia pokrywają prawie 100% dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

Za ogrzewanie obiektu zimą i wspieranie systemu chłodzenia w lecie odpowiadają gruntowe pompy ciepła, dodatkowo wspomagane przez powietrzne pompy ciepła, które wykorzystują dostępne bez ograniczeń powietrze atmosferyczne.

Obiekt został także wyposażony w najbardziej efektywną metodę pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł dostępną obecnie na rynku. Jest to system fototermiczny do wstępnego podgrzewu powietrza, którego zasada działania opiera się na podgrzewaniu powierzchniowym powietrza w przestrzeni utworzonej pomiędzy elewacją a zamontowanej na niej systemem blach perforowanych. Powietrze to, poprzez system wentylacyjny lub układ wentylatorów zostaje podane do obiektu. Taka ściana solarna znacznie obniża koszty ogrzewania i chroni dodatkowo budynek przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Latem, nagrzane powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz.

WODA

W Smart Building Center zostały wprowadzone rozwiązania redukujące zużycie jednego z najcenniejszych zasobów naturalnych, czyli wody. Proste a zarazem skuteczne rozwiązania obniżają koszty zużycia wody o 40% w skali roku.

Projekt zieleni wokół obiektu Smart Building Center został oparty na idei odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zaplanowano posadzenie kompozycji roślinnych, które naturalnie występują w tej szerokości geograficznej i nie wymagają podlewania, nawet w okresach intensywnego nasłonecznienia.

Smart Building Center
Smart Building Center

BUDOWA

Niezbędne okazało się pokrycie w 100% przestrzeni dachów białą membraną oraz wyłożenie wszystkich ścieżek wokół obiektu jasną kostką brukową. W znacznym stopniu zredukowano obciążenie urządzeń chłodzących w sezonie letnim.

Dach hali produkcyjnej jest wysoce odporny na odkształcenia, wilgoć i naprężenia termiczne. System dachowy porównywalny jest odpornością do pojedynczej, metalowej membrany dachowej, co pozwala uzyskać 100% szczelności.

Wewnątrz hali zamontowany jest laserowy system pomiaru obciążenia dachu. Informuje on o 3 poziomach zagrożenia służby administrujące budynkiem, na przykład o konieczności odśnieżenia dachu, redukując tym samym zagrożenie uszkodzeń budynku.

ZDROWIE I KOMFORT W PRACY

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie największym na świecie pojedynczym zagrożeniem dla środowiska i powoduje 7 mln przedwczesnych zgonów rocznie.

Priorytetowym znaczeniem w Smart Building Center jest troska o komfort i zdrowie osób przebywających w obiekcie. Zintegrowany system Air-Control System odpowiada za kompleksowe oczyszczanie i filtrację powietrza ze wszystkich wielkości cząstek, w tym pyłów ulicznych, zanieczyszczeń biologicznych, gazów i zapachów oraz dba o najbardziej optymalny poziom temperatury, wilgotności względnej powietrza, stężenia C02, które są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowie i samopoczucie osób oraz niższą absencję pracowniczą.

Wewnątrz obiektu zastosowano technologię odzysku ciepła (rekuperacja), która zapewnia skuteczną wentylację przy bardzo niskich kosztach eksploatacyjnych i ciagłym dopływie świeżego powietrza.

Przeprowadzona analiza absencji pracowniczej w Smart Building Center i budynku klasy standard wykazała prawie dwa razy niższą zachorowalność tych samych pracowników, którzy przebywali w inteligentnym obiekcie. Tak wysoki czynnik nieobecności personelu skutkuje w standardowym obiekcie obciążeniem finansowym, wynoszącym od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych dziennie.

Smart Building Center
Smart Building Center
Smart Building Center
Smart Building Center

BIURO DO EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Biura w Smart Building Center zostały zaprojektowane w systemie Smart Office. Uwzględniają większość przewidywanych trendów na najbliższe 10 lat w zachowaniu i potrzebach ludzi korzystających z bezprzewodowych urządzeń typu laptop czy smart phone oraz przestrzeni dedykowanych dla różnego charakteru pracy, spotkań i odpoczynku.

W Smart Building Center zaznaczono istotną zmianę myślenia o przestrzeni biurowej i jej dotychczasowej funkcji za pośrednictwem ergonomicznych stanowisk pracy. Elastyczny system Hot Desk na wybranych stanowiskach umożliwia rozpoczęcie pracy każdej osobie przy dowolnym, nie zajmowanym biurku, nie przypisanym do żadnej osoby. To rozwiązanie wynika ze spadku zapotrzebowania na indywidualne stanowiska pracy, które są zastąpione takimi, które zaspokajają zapotrzebowanie na różnorodność. W otoczeniu open space umiejscowiono Strefy Ciszy, dbając o odpowiednią akustykę. Rozmowę telefoniczną lub spotkanie z klientem pracownik odbędzie w wygodnych fotelach, które ustawione w dowolnym miejscu biura gwarantują wygłuszenie dźwięków przychodzących z zewnątrz i wychodzących. Dla większego komfortu pracy w obszarze open space, pomiędzy sąsiadującymi ze sobą biurkami zamontowano także ekrany wygłuszające. Część stanowisk pracy zostało zamienionych na Aktywne Biurka, służące do pracy zmiennej – siedzącej i stojącej.

Centrum konferencyjne mającym 100 miejsc oraz przestrzeń pracy dla ekspertów rozwoju miast z całego świata. Podczas spotkań i prezentacji publiczność ma bezpośrednio wpływ na wybór parametrów bytowych, interakcję i kolaborację z prelegentem. Za pomocą aplikacji w sali konferencyjnej można określić temperaturę, natężenie oświetlenia sztucznego, dostęp światła naturalnego, czas na przerwę, wysyłkę pytań do prelegenta w czasie rzeczywistym.

Co możemy wybudować
dla Ciebie?

Powiedz nam o swoich potrzebach
a my znajdziemy najlepsze rozwiązania.