WPIP S.A. WPIP Construction WPIP Green Energy WPIP Development WPIP Smart Solutions Powrót do grupy
menu_image

Skontaktuj się z nami!

Biogazownie

Ogromny potencjał

Polska posiada ogromny potencjał w produkcji biogazu, ale wciąż niewykorzystany. Podczas gdy w Europie działa około 18 tys. biogazowni, w Polsce jest ich zaledwie kilkaset. Tymczasem jako kraj z rozwiniętym rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym, możemy wytworzyć 13-15 mld m sześć. biogazu rocznie. 
To paliwo przyszłości.

Obiecujące perspektywy

Według wyliczeń fachowców, w naszym kraju mogłoby powstać 10-12 tys. biogazowni, które byłyby w stanie wygenerować takie ilości energii, które zabezpieczyłby dużą część krajowego popytu na paliwo gazowe. To otwiera zupełnie nowe perspektywy dla branży, zwłaszcza że w 2030r. Polska ma osiągnąć 21-23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii.

Dlaczego warto zainwestować w biogazownię?

Źródło taniej oraz czystej energii elektrycznej i cieplnej
Produkcja biogazu nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych
Zmiany legislacyjne sukcesywnie usprawniają inwestowanie w biogazownie i sam proces budowy
Możliwość otrzymania dotacji oraz preferencyjnych pożyczek

Nasze kompetencje

Proces realizacji inwestycji jest złożony i posiada wiele etapów. Zobacz jak możemy Ci pomóc.

Dwa modele biznesowe

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji inwestycji na zlecenie klienta oraz budowie biogazowni z własnych środków w celu ich późniejszej sprzedaży.

Uzyskanie dofinansowania

Zajmujemy się pozyskiwaniem finansowania na realizację biogazowni. Chodzi zarówno o dotacje państwowe, jak i środki z funduszy europejskich w formie dotacji oraz niskooprocentowanych pożyczek.

Pozyskanie gruntów
i substratów

Znajdujemy najlepsze lokalizacje pod kątem budowy biogazowni, uwzględniające m.in. optymalne przyłącze do sieci przesyłowej oraz potencjalnych odbiorców energii cieplnej. Negocjujemy z lokalnymi dostawcami substratów.

Doradztwo techniczne, analiza finansowa inwestycji

Pomagamy podjąć klientom właściwe decyzje. Dlatego nasi eksperci zajmują się doradztwem technicznym związanym z budową biogazowni, a także analizą finansową opłacalności samego projektu. Dzięki temu można sprawdzić zasadność przyjętych założeń i zweryfikować czas zwrotu z inwestycji.

Uzyskanie potrzebnych zgód 
i pozwoleń

Po naszej stronie jest dopełnienie wszystkich kwestii formalnych w związku z przygotowaniem do budowy biogazowni, procesem realizacji oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Realizacja budowy inwestycji

Odpowiadamy za to, żeby cały proces budowlany przebiegał sprawnie, a realizowany zakres prac prowadzony był zgodnie z harmonogramem robót. Pilotujemy projekt do etapu uzyskania niezbędnych odbiorów i koniecznych pozwoleń.

Oddanie do użytku i uruchomienie inwestycji

Korzystając z naszych kompetencji, odpowiadamy za rozruch biogazowni, weryfikację sprawności wszystkich urządzeń i całego procesu wytwarzania biogazu. Wszystko po to, żeby oddać do użytku w pełni funkcjonującą biogazownię.

Przeszkolenie personelu

Zajmujemy się przeszkoleniem personelu, który na co dzień będzie odpowiadał za obsługę i bieżące utrzymanie biogazowni. Wszystko po to, żeby maksymalnie wykorzystać jej moce produkcyjne.

Biogazownia WPIP Green Energy w Iłówcu Wielkim

Pobierz ulotkę

Szukamy atrakcyjnych gruntów

W związku z dynamicznym rozwojem spółki, szukamy atrakcyjnych gruntów pod budowę nowych biogazowni. Dysponujesz takimi? Zgłoś się do nas, porozmawiajmy!

Chcesz zainwestować w ekologiczne rozwiązania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt