WPIP S.A. WPIP Construction WPIP Green Energy WPIP Development WPIP Smart Solutions Powrót do grupy
menu_image

Skontaktuj się z nami!

Dotacje

Projekt zrealizowany w okresie

01.10.2011 – 30.09.2015

„Budowa biogazowni o mocy do 500 kWe w Iłówcu Wielkim”

Jest współfinansowany ze środków:

 • Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MWe, wytwarzającej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

 

Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Iłówiec Wielki położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Brodnica, na działce o numerze ewidencyjnym 177/1, obręb Iłówiec.

 

Projekt składa się z następujących zadań: Zadanie 1: Zakup gruntu – nieruchomości niezabudowanej w postaci działki nr 177/1 w miejscowości Iłówiec Wielki

 

Zadanie 2: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – wniesienie opłaty przyłączeniowej i wykonane przyłącza przez zakład energetyczny do granicy nieruchomości.

 

Zadanie 3: Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

 

 • zespół zbiorników technologicznych biogazowni wraz z budynkiem szacht instalacyjnego,
 • silos wielokomorowy,
 • technologia – urządzenia i instalacje biogazowni,
 • budynek sterowni,
 • zespół kogeneracyjny,
 • stacja transformatorowa,
 • przyłącze elektroenergetyczne do linii 15 kV,
 • place technologiczne, drogi wewnętrzne, chodniki i zagospodarowanie terenu,
 • przyłącze wodociągowe wraz z infrastrukturą,
 • instalacja kanalizacji deszczowej,
 • waga samochodowa,
 • instalacja monitoringu,
 • oświetlenie zewnętrzne,
 • ogrodzenie terenu z bramą wjazdową.

 

Zadanie 4. Nadzór inwestorski

 

Zadanie 5. Promocja projektu (niekwalifikowany).

Planowane efekty projektu

Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych

4 394,46 Ton równoważnika CO2

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

6 060,30 GJ/rok

Wartość Projektu

16 030 018,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

8 945 344,00 PLN

Wkład środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 158 759,00 PLN

Wszelkie nieprawidłowości oraz nadużycia finansowe należy zgłaszać:

Za pośrednictwem formularza

 

Za pomocą poczty elektronicznej:
[email protected]

Chcesz zainwestować w ekologiczne rozwiązania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt