WPIP S.A. WPIP Construction WPIP Green Energy WPIP Development WPIP Smart Solutions Powrót do grupy
menu_image

Skontaktuj się z nami!

Fotowoltaika

Moc ze słońca

Energia słoneczna jest najbardziej popularnym źródłem OZE na świecie. Nic więc dziwnego, że w Polsce
fotowoltaika pozostaje głównym obszarem inwestycji w całej energetyce. Nasz kraj znajduje się wśród 10
największych rynków energii słonecznej na świecie i w czołówce krajów europejskich pod względem
zainstalowanej mocy.

Dynamiczny rozwój

Eksperci zgodnie przewidują, że duże instalacje PV będą sukcesywnie zwiększać swój udział w rynku polskiej fotowoltaiki. Sektor osiągnął już cel na 2030 r. wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Rynek energii solarnej w Polsce rozwija się dynamicznie, a potencjał do jego dalszego wzrostu jest ogromny.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

Źródło taniej energii, którą przedsiębiorstwa, np. zakłady produkcyjne, mogą konsumować na bieżąco, dzięki czemu zwiększają swoją konkurencyjność
Łatwy i wygodny montaż. Instalacje PV można instalować zarówno na dachach budynków wielkopowierzchniowych, jak i gruncie. Pozwala to na optymalne wykorzystanie przestrzeni
Niski koszt realizacji dzięki możliwości pozyskania dofinansowania
Źródło taniej energii, którą przedsiębiorstwa, np. zakłady produkcyjne, mogą konsumować na bieżąco, dzięki czemu zwiększają swoją konkurencyjność
Łatwy i wygodny montaż. Instalacje PV można instalować zarówno na dachach budynków wielkopowierzchniowych, jak i gruncie. Pozwala to na optymalne wykorzystanie przestrzeni
Niski koszt realizacji dzięki możliwości pozyskania dofinansowania

Nasze kompetencje

Proces realizacji inwestycji jest złożony i posiada wiele etapów. Zobacz jak możemy Ci pomóc.

Dwa modele biznesowe

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji inwestycji PV na zlecenie klienta oraz ich budowie z własnych środków w celu późniejszej sprzedaży.

Uzyskanie dofinansowania

Zajmujemy się pozyskiwaniem finansowania na realizację inwestycji PV. Chodzi zarówno o dotacje państwowe, jak i środki z funduszy europejskich w formie dotacji oraz niskooprocentowanych pożyczek.

Pozyskanie gruntów

Znajdujemy najbardziej atrakcyjne lokalizację pod budowę wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Szczególny nacisk kładziemy na korzystne warunki podłączenia do sieci.

Doradztwo techniczne, analiza finansowa inwestycji

Zajmujemy się oceną zgodności inwestycji z obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi i normami technicznymi. Weryfikujemy ich poprawność projektową, dobieramy optymalne rozwiązania i technologie. Analizujemy zasadność ekonomiczną instalacji PV.

Uzyskanie potrzebnych zgód 
i pozwoleń

Po naszej stronie jest dopełnienie wszystkich kwestii formalnych w związku z przygotowaniem do budowy inwestycji, procesem realizacji oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Prace projektowe

Wykonujemy projekty zarówno farm wielkoskalowych, jak i instalacji PV posadowionych na gruncie, czy dachach budynków. Dobieramy model i moc paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów.

Realizacja budowy inwestycji

Odpowiadamy za to, żeby cały proces budowlany przebiegał sprawnie, a realizowany zakres prac prowadzony był zgodnie z harmonogramem robót. Naszym zadaniem jest doprowadzenie realizacji projektu do etapu uzyskania niezbędnych odbiorów i koniecznych pozwoleń.

Oddanie do użytku i uruchomienie inwestycji

Korzystając z naszych kompetencji, odpowiadamy za dopełnienie wszelkich formalności w związku z pierwszym uruchomieniem farmy fotowoltaicznej. Oddajemy zrealizowany projekt „pod klucz” i przekazujemy działającą instalację klientowi.

Usługi pogwarancyjne

Zajmujemy się obsługą pogwarancyjną wykonanych instalacji PV. Świadczymy fachowe doradztwo i pomoc techniczną także po zakończeniu budowy inwestycji.

Chcesz zainwestować w ekologiczne rozwiązania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt