WPIP S.A. WPIP Construction WPIP Green Energy WPIP Development WPIP Smart Solutions Powrót do grupy
menu_image

Skontaktuj się z nami!

Magazyny energii

Rozwijający się rynek

Choć rynek magazynowania energii w Polsce dopiero się rozwija, to służące temu instalacje zyskują coraz
bardziej na znaczeniu. Chodzi zarówno o wydzielone systemy, jak i te działające w modelu hybrydowym,
połączone np. z projektami energetyki słonecznej. Zwłaszcza te drugie pozwalają na optymalne wykorzystanie
instalacji PV w szczytowych momentach ich pracy. Daje to możliwość zmagazynowania nadprodukcji energii i
konsumpcji jej w późniejszym czasie.

Konieczny element systemu elektroenergetycznego

Budowa wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii przyspiesza zarówno w Europie, jak i w skali globalnej. Zwłaszcza w Polsce, u progu transformacji energetycznej, będą one koniecznym elementem systemu elektroenergetycznego, bez którego nie będzie możliwe szybkie i efektywne wykorzystanie OZE.

Dlaczego warto zainwestować w magazyny energii?

Możliwość magazynowania nadprodukcji energii pozyskanej z OZE i wykorzystanie jej poza momentami szczytowymi
Niski koszt realizacji dzięki możliwości pozyskania dofinansowania
Możliwość magazynowania energii zakupionej w korzystniejszych taryfach i wykorzystanie jej w późniejszym czasie
Możliwość magazynowania nadprodukcji energii pozyskanej z OZE i wykorzystanie jej poza momentami szczytowymi
Niski koszt realizacji dzięki możliwości pozyskania dofinansowania
Możliwość magazynowania energii zakupionej w korzystniejszych taryfach i wykorzystanie jej w późniejszym czasie

Nasze kompetencje

Proces realizacji inwestycji jest złożony i posiada wiele etapów. Zobacz jak możemy Ci pomóc.

Dwa modele biznesowe

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji inwestycji na zlecenie klienta oraz ich budowie z własnych środków w celu późniejszej sprzedaży.

Uzyskanie dofinansowania

Zajmujemy się pozyskiwaniem finansowania na realizację magazynów energii. Chodzi zarówno o dotacje państwowe, jak i środki z funduszy europejskich w formie dotacji oraz niskooprocentowanych pożyczek.

Doradztwo techniczne, analiza finansowa inwestycji

Doradzamy w zakresie budowy banków energii i pomagamy wybrać klientom najkorzystniejsze rozwiązania oraz technologie. Ponadto analizujemy zasadność ekonomiczną realizowania tego typu inwestycji.

Uzyskanie potrzebnych zgód i pozwoleń

Po naszej stronie jest dopełnienie wszystkich kwestii formalnych w związku z przygotowaniem do budowy inwestycji, procesem realizacji oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Prace projektowe

Prowadzimy prace projektowe pod kątem budowy magazynu energii zarówno dla istniejących już instalacji PV, jak i projektujemy od podstaw nowe inwestycje.

Optymalizacja zużycia energii

Tworzymy systemy zarządzania energią, które pozwalają na weryfikację konsumpcji i produkcji prądu, generowanie oszczędności, czy stworzenie planu zarządzania energią tak, żeby optymalnie wykorzystać projektowane magazyny energii.

Realizacja budowy inwestycji

Odpowiadamy za to, żeby cały proces budowlany przebiegał sprawnie, a realizowany zakres prac prowadzony był zgodnie z harmonogramem robót. Naszym zadaniem jest doprowadzenie realizacji projektu do etapu uzyskania niezbędnych odbiorów i koniecznych pozwoleń.

Oddanie do użytku i uruchomienie inwestycji

W ramach naszych kompetencji, odpowiadamy za dopełnienie wszelkich formalności w związku z pierwszym uruchomieniem magazynu energii. Oddajemy zrealizowany projekt „pod klucz” i przekazujemy działającą inwestycję klientowi.

Usługi pogwarancyjne

Zajmujemy się obsługą pogwarancyjną zrealizowanych magazynów energii. Świadczymy fachowe doradztwo i pomoc techniczną także po zakończeniu budowy inwestycji.

Chcesz zainwestować w ekologiczne rozwiązania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt